Formel Çöküş Enformel Yükseliş

Bir toplumda yanlışlar üzerine kurgulanan oyunlar hayatın normal çizgisine ayak uydurmaya başladığında ve kriminal sorunlar arttığında genellikle ekonomik kaynaklı formel çöküşe doğru giden enformel bir yaşam biçiminin adım adım bizi sardığını ve tüm temel dinamikleri sarstığını gözlemleriz.
Yasalar formaliteleştiğinde, etik kurallar ve toplumsal kaideler anlamını yitirip sradanlaştığında, suçlarla örülü olsa da ayakta kalma uğruna meşru olmayan metodlara meşruiyet vasfı kazandırıldığında görünüşte medeni ama içerik olarak yozlaşmış kriterlere sahip bir toplum modelinin parçası olmaya başlarız.
Toplum olarak ileriye yönelik gidişata baktığımızda; Özelikle topluma yön verecek yeni nesillerin gelecek planlarının umutsuzluk dipnotları ile dolu olduğunu, Ekonomiyi ayakta tutan ve kalkındıran iş gücünün karın tokluğuna mahkum edildiğini, güvene bağlı olanın değil güçlüye ait olan hukukun yaygınlaştığını ve politik kulvarların tersine evrimleştiğini algılarız. Bu durum ister istemez genelin benimsediği toplumsal kaidelerden ziyade parçalı kesimlerin geneli görmezden gelerek meşrulaştırdığı ve yönlendirdiği yaşam şartlarının oluşumuna, yani enformel yükselişe zemin hazırlar. 
Doğru ile yanlışın, haklı ile haksızın aynı renge boyandığı enformel zeminde iyileştirme ve dönüştürme çabaları itibar görmeyeceğinden formelleşme adımları sönük kalmaktan öteye gitmez. Bu bağlamda genelin benimseyeceği, hakkın ve hukkukun üstün tutulacağı,süreklilik  ve gelişime her alanda katkı sağlayacak formel bir toplum yapısı kazanmayı bir ihtiyaç olarak görüyorsak, formel bir toplum olmanın  en temel prensibini, çıkarlarımıza ters düşsede kabullenmemiz  ve uygulamamız lazım.
Bu prensipte; Toplum gerçeğini kendi mantıksal doğrularımızın aksine insani olarak tüm farklılıkların aynı zeminde benimsediği doğruları kendi doğrularımız olarak görmektir.
 

YORUMLAR

YORUM YAP

Mail Adresiniz Yayınlanmayacaktır.